اکبر رهبری تبار

اکبر رهبری تبار

4.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد اکبر رهبری تبار را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.