بهادر نامدارپور

بهادر نامدارپور

1.4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

1

امتحان

1.5

اخلاق

1.7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد بهادر نامدارپور را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.