امید نوبخت

امید نوبخت

2.2 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

2

امتحان

2.2

اخلاق

2.2

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر mohammad:

h

1 سال پیش

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد امید نوبخت را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار