امید نوبخت

امید نوبخت

2.6 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

2.4

امتحان

2.6

اخلاق

2.6

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

mohammad:

h

2 سال پیش