حسین آسا

حسین آسا

0.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

0.5

نمره

0.5

امتحان

0.5

اخلاق

0.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر