دیناه پزشکی

دیناه پزشکی

4.3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.2

نمره

4.2

امتحان

4.4

اخلاق

4.2

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

رضوان:

عالی

2 سال پیش

مهدی:

استاد بسیار عالی

2 سال پیش