سید احمد علمایی

سید احمد علمایی

2.5 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.8

نمره

2.1

امتحان

1.6

اخلاق

3.4

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر مهدی:

نه درست و حسابی درس میده، نه امتحان خوبی میگره، نه خوب نمره میده

2 سال پیش

نظر ilia:

خوب درس میده

2 سال پیش

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سید احمد علمایی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار