حمزه آبانگاه ازگمی

حمزه آبانگاه ازگمی

4.6 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.8

نمره

4.3

امتحان

4.5

اخلاق

4.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

ناشناس:
1

چنتا سوال میده از بین همونا میاد، یه دونه تحقیق پنج نمره ای هم داره برای کمک به دانشجو

2 سال پیش

نامی:
1

عااالی . 20 تت سئوال میده از همونا میاد اخلاق عالی وکیل دادگستری و بازنشسته ی ارتش با درجه سرهنگی

2 سال پیش