داود آقابیگ

داود آقابیگ

0.9 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.7

نمره

0.7

امتحان

1

اخلاق

1.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

فاطمه:

اگه سر کلاس حضور داشته باشید، واسه نمره پایان ترم ارفاق میکنه

2 سال پیش

آرش:

تحت هیچ شرایطی باهاش برندارید نه چیزی یاد میگیرید نه پاس میکنید

2 سال پیش