داود آقابیگ

داود آقابیگ

0.9 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.8

نمره

0.8

امتحان

0.8

اخلاق

1.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر آرش:

تحت هیچ شرایطی باهاش برندارید نه چیزی یاد میگیرید نه پاس میکنید

1 سال پیش

نظر فاطمه:

اگه سر کلاس حضور داشته باشید، واسه نمره پایان ترم ارفاق میکنه

1 سال پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد داود آقابیگ را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال