سعید غلامی

سعید غلامی

2.3 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

2.3

امتحان

2.5

اخلاق

2.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

محمد:

باید بگم که چون خودش، سختی کشیده، دوست داره که دانشجویان درس رو سرسری نگیرن و به درس دل ببندند، واسه همینه که دوستان میگن سخت گیر، اما در حقیقت داره از جون مایه میگذاره

2 سال پیش