داود آقابیگ

داود آقابیگ

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • آمار و احتمالات مهندسی

  • آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت(۱)

  • آماروکاربردآن درمدیریت ۱

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد داود آقابیگ را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال