کتاب هند: دفاع بی هراس از حق آزادی زنان

کاویتا کریشنان


حجم: 934 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی منوچهر گنجی
کتاب جامع فن بيان و دفاع
کتاب آزادی در حقوق عمومی بمعنای حق رهبری است برای هر یک از افراد ناصر کاتوزیان
جزوه دفاع مقدس
کتاب قاچاق انسان (زنان و کودکان) در اسناد بین المللی غلامرضا جعفری
کتاب زنان - دختران - پسران و مردان نیازهای متفاوت – فرصت های برابر کمیته دائمی بین آژانسی
جزوه راز هایی درباره زنان باربارا دی آنجلیس
کتاب مسوولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
کتاب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین دبیرخانه کمیته اجرائی قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی ترجمه محمد شریف
کتاب جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردو مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
جزوه درس رهبری سازمان گنجی نیا
کتاب مسئله خاورمیانه عربی در سازمان ملل متحد منوچهر گنجی
کتاب حقوق زن حقوق بشر است شارلوت بانچ
مقاله یادداشت هایی درباره جامعه شناسی حقوق: مجموعه مقالات عباس عبدی
کتاب یادداشت هایی درباره جامعه شناسی حقوق عباس عبدی
خلاصه نویسی بایسته های حقوق اساسی کاتوزیان
کتاب تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ناصر کاتوزیان