کتاب دیکشنری اصطلاحات مهندسی مواد

Valadimir Novikov


حجم: 4 MB

دانلود: 3
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب دیکشنری اصطلاحات پزشک قانونی و کاراگاهی جنایی مصور Johnc.brenner
کتاب اصطلاحات آناتومی رامین سلیم نژاد
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی ترجمه محمد شریف
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوقی (فارسی - فرانسه) - آ تا ث عبدالحمید ابوالحمد
کتاب دیکشنری فارسی به انگلیسی آزمایشگاهی
کتاب دیکشنری مصور معماری : انگلیسی به انگلیسی Alan Jay Christensen
کتاب دیکشنری کروماتوگرافی Paul C. Sadek
کتاب دیکشنری بیماری های واگیردار Miquel Porta
کتاب دیکشنری تخصصی رشته های بانکی و تجارت
کتاب خواص مواد مهندسی
جزوه کنکور کارشناسی ارشد 97 مهندسی مواد و متالورژی
کتاب دستورالعمل ایمنی کار با مواد آزمون مایع نافذ و ذرات مغناطیسی امیر حسینی کلورزی
کتاب مروری بر بیش از 40 سال توسعه مواد مرکب سیمانی مسلح الیافی
کتاب مواد افزودنی در پروژه های سد سازی
کتاب مواد افزودنی بتن در مناطق با خوردگی بالا
کتاب کاربرد مواد هسته ای اسفنجی در صنایع دریایی جمشید قضاتی
کتاب داستان سکه؛ تاریخچه، انتخاب مواد، ساخت کامران خداپرستی
کتاب معیارهای انتخاب مواد برای مخازن کامران خداپرستی