جزوه انجماد فلزات

دانشگاه صنعتی شریف


حجم: 348 KB

دانلود ها: 1
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

جزوه درس "استخراج فلزات غیرآهنی" دکتر یوزباشی
جزوه درس ریاضی 2 دانشگاه صنعتی شریف
مقاله آیا اين مقاله از پايان نامه استخراج شده است؟
جزوه الکترونیک باغستانی - دانشگاه صنعتی شریف
مقاله مروری بر منطق های چند ارزشی و فازی ومقایسه ی آنها با منطق دو ارزشی کلا پایان نامه ارشد نادر خرمی راد-دانشگاه صنعتی شریف
کتاب سازه های آجری دانشگاه صنعتی شریف
جزوه الکترونیک2 (قسمت 3) دانشگاه صنعتی شریف
جزوه الکترونیک2 (قسمت 2) دانشگاه صنعتی شریف
جزوه الکترونیک2 (قسمت 1) دانشگاه صنعتی شریف
جزوه هسته ای دکتر سعیدی فارسی-صنعتی شریف
جزوه طراحی اجزا 1 دکتر بهزادی پور دانشگاه شریف
جزوه مهندسی خاک دکتر خیاط دانشگاه شریف
کتاب واژه نامه ریاضی جهاد‌ دانشگاهی صنعتی شریف
جزوه آموزش نرم افزار Minitab صنعتی شریف
جزوه نیم بخش اول (تا میان ترم) درس "فیزیک عمومی ۲" نوشاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جزوه کنترل فرایند دانشگاه شریف
کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی محمود حصارکی و مرتضی فتوحی دانشگاه شریف
جزوه میانترم زبان عمومی دانشگاه شریف نیمسال دوم 91-92