کتاب تایتانیک چرا غرق شد؟

کامران خداپرستی


حجم: 349 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب التراسونیک به جای رادیوگرافی؛ چرا و چگونه؟ کامران خداپرستی
جزوه حقوقی - چرا قوانین موجود را عادلانه نمیدانیم
کتاب چگونه از کامران خداپرستی
کتاب دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود
کتاب از سیر تا پیاز استاندارد! کامران خداپرستی
کتاب متالورژی، از سپیده دم تاریخ تا امروز کامران خداپرستی
کتاب تریبولوژی چیست؟ کامران خداپرستی
کتاب دستورالعمل جوشکاری،گزارش تائید آن و تائید صلاحیت جوشکار بر اساس ASME کامران خداپرستی
کتاب مهندسی و اخلاق کامران خداپرستی
کتاب اصول نامگذاری و شناسایی فولادهای متداول در صنعت کامران خداپرستی
کتاب مجسمه اسکار؛ پیوند متالورژی و هنر هفتم کامران خداپرستی
کتاب اصول سختی سنجی و کاربردهای آن کامران خداپرستی
کتاب داستان سکه؛ تاریخچه، انتخاب مواد، ساخت کامران خداپرستی
کتاب 20 نوشتار کامران خداپرستی
کتاب بایدها و نبایدها در مقایسه فولادها کامران خداپرستی
کتاب معیارهای انتخاب مواد برای مخازن کامران خداپرستی
کتاب قوانین موقتی مربوط به اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ۱۳۰۷
کتاب قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط معاونت حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی