جزوه فيزيك ١

دکتر پوستچى


حجم: 4 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه فيزيك ١ دکتر منصفى
کتاب حرکت شناسی (تربیت بدنی) نوشته دکتر تندنویس - دکتر عرب خزائلی
کتاب عدالت اقتصادی دکتر فیروزه خلعتبری و دکتر رویا طباطبایی یزدی
کتاب برنامه ریزی استراتژیک در عمل دکتر امینی، دکتر فروزنده
جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل اذر
جزوه تحقیق در عملیات 3 دکتر اسدی
جزوه فیزیک 2 دکتر اکبر نژاد دانشگاه تهران جنوب
جزوه ریاضی 2 دکتر بهرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
جزوه ریاضی عمومی 2 دکتر ایوب غریب خواجه
جزوه کاربرد زبان در تربیت دکتر قلی پور
جزوه دانش جمعیت خانواده دکتر رحیم وفاپور تهران جنوب
خلاصه نویسی اندیشه اسلامی 2 مهدی فرقانی فرد (دکتر فتحی مرشت)
کتاب حقوق اموال و مالکیت دکتر سید احمد علی هاشمی
کتاب آمار و احتمال مهندسی دکتر نعمت اللهی
نمونه سوال هوش مصنوعی دکتر دقوقی
جزوه ریاضی عمومی 1 دکتر زهرابلالی تهران جنوب
جزوه آمار و احتمالات مهندسی دکتر رحمان فرنوش تهران جنوب
کتاب یادگیری تقویتی - دکتر شیری - دانشگاه شهید بهشتی شیری - دانشگاه شهید بهشتی