کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته ی خطوط انتقال آب


حجم: 2 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه سال 88
کتاب آنالیز فهرست بهای ابنیه معاونت برنامه ریزی
کتاب آنالیز فهرست بهای برق معاونت برنامه ریزی
کتاب فهرست بهای ابنیه سال 87 معاونت برنامه ریزی
کتاب ضرایب منطقه در فهرست بهای ابنیه
جزوه طراحی خطوط انتقال
جزوه طراحی خطوط انتقال
جزوه طراحی خطوط انتقال
کتاب پروژه فرسایش پایه و انتقال سود OECD/G20 Oecdمترجم: نعیم نوربخش
جزوه حل المسائل انتقال حرارت و انتقال جرم سنجل ویرایش 3
کتاب راهنمای نحوه انتخاب واحد ثبت نام
جزوه طرح ریزی واحد های صنعتی علم و صنعت
مقاله شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد
کتاب اصول کار بر روی خطوط برق دار
کتاب مشخصات فنی و اجرای خطوط لوله گاز امور استانداردها و فن اوری شرکت گاز
مقاله ارائه الگوی مناسب جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی آرمانی فازی
کتاب راهنمای فیزیک دانشگاهی-مقدمه و فهرست - پاسخنامه و لغت نامه سرز-زیمانسکی-هیو یانگ
کتاب فهرست بها رشته سد سازی سال 1388