نمونه سوال سامانه اطلاعات جغرافیایی


حجم: 800 KB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
کتاب بررسی اثر مخرب پالس الکترومغناطیس EMPروی سامانه کنترل ترافیک دریاییVTS مرتضی کازرونی، محسن میگلی
نمونه سوال مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
نمونه سوال اصول مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
نمونه سوال سوالات دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان سنجش
نمونه سوال اطلاعات عمومی به همراه پاسخنامه تشریحی
کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات مانینگ
کتاب مقدمه ای بر اطلاعات کوانتومی محمود فتحی
کتاب حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک جلد اول طاهر حبیب زاده
جزوه سیستم های اطلاعات و مدیریت محمدرضا عاطفی
کتاب حقوق فناوری اطلاعات حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک جلد 2 طاهر حبیب زاده
کتاب واژه‌نامه پایه کتابداری، اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات زهرا تهوری
جزوه درس ذخیره و بازیابی اطلاعات مخصوص دانشجویان کاردانی به کارشناسی حمیدرضا مقسمی
کتاب حقوق فناوری اطلاعات دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک جلد 3 طاهر حبیب زاده
کتاب مجموعه قوانین فناوری و اطلاعات ایران نصرالله جهانگیرد - خسرو سلجوقی
مقاله سيستمهاوفنون اطلاعات مديريت استراتژيك
کتاب حکومت مردم(قانون اساسی آمریکا) نشریه اداره اطلاعات آمریکا
نمونه سوال مجموعه سوالات دکتری مدیریت آمار و روش تحقیق سازمان سنجش