کتاب سیستمهای اطلاعاتی

دکتر ابولمعالی


حجم: 12 MB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت
نمونه سوال سیستم های اطلاعاتی مدیریت
کتاب سیستمهای اعلام حریق
کتاب طراحی سیستمهای روشنایی تونلهای راه وزارت راه و ترابری - پژوهشکده حمل و نقل
کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته – پیشامد
کتاب حفاظت سیستمهای الکتریکی حمید طرقی
جزوه درس بررسی سیستمهای قدرت 1
جزوه سیستمهای کنترل خطی
نمونه سوال سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی
کتاب طراحی سیستم های روشنایی تونل های راه پژوهشکده حمل و نقل
کتاب مقررات حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری
کتاب بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی و آسفالتی پژوهشکده حمل و نقل
کتاب راه سازی در مناطق بیابانی وزارت راه و ترابری
کتاب آیین نامه ایمنی راهها ناشر پژوهشکده حمل و نقل
کتاب دستور العمل تحویل موقت و قطعی راه ها وزارت راه و ترابری
جزوه برنامه ریزی حمل و نقل
کتاب دستور العمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سد سازی نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور