کتاب تابع گاما

امیل آرتین -ترجمه سعید ذاکری


حجم: 6 MB

دانلود: 3
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب عددهای اول امیل بورل -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب گفت و شنودهایی در ریاضیات آلفرد رنیی -ترجمه سعید قهرمانی
کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی سعید فاریابی
کتاب معادلات دیفرانسیل سعید فاریابی
کتاب مباحثی از حقوق جزای عمومی 1392 به صورت نموداری سعید شاکر
کتاب روش های بیوشیمی و بیوفیزیک سعید رضایی زارچی
کتاب فرهنگ لغات حقوقی سید سعید موسوی
کتاب طراحی مخازن گاز فشرده (CNG) تمام فلزی برای خودرو مهدی ظهور - سعید صفار - علوم تحقیقات
کتاب انتقال تعهد سعید توکلی کرمانی
کتاب بررسی پدیده روانگرایی و روشهای مقابله با آن محمد علی باقری و سعید کوچکی زاد
نمونه سوال جغرافیای شهری دکتر سعید شفیعی دانشگاه تهران جنوب
کتاب خلاقیت ریاضی جورج پولیا -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن شووینگ تی. لین -ترجمه عمید رسولیان
کتاب متون فقه 4 شهید ثانی - ترجمه حمید مسجد سرایی
کتاب انتقال گرما جی پی هولمن ترجمه حسن حقیقی تاجور
کتاب مسائل مسابقات ریاضی با حل کوشچنکو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب 1300 فرمول ریاضی آلکس اسویرین -ترجمه احسان کوثری نیا
کتاب سیگنال و سیستم اوپنهایم (فارسی) ترجمه دیانی