کتاب روشهای عددی در جبر خطی

حسین امینی خواه


حجم: 1 MB

دانلود ها: 13
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب گزیده مسائل جبر خطی مسعود نیکوکار
کتاب جبر خطی چارلز کرتیس -ترجمه بیژن شمس
کتاب جبر خطی ک‍ن‍ت ه‍اف‍م‍ن-ری ک‍ن‍زی
کتاب جبر خطی مجرد مورتن کورتیس -ترجمه سید مرتضی میرافضل
جزوه حل تمرین جبر خطی هافمن زیبا اصلی
نمونه سوال جبر خطی
نمونه سوال مبانی ماتریس ها و جبر خطی
کتاب محاسبات عددی اسماعیل بابلیان
کتاب محاسبات عددی دکتر نیکوکار نیکوکار
کتاب محاسبات عددی سلمان زاده
کتاب روشهای حل مساله های مقدماتی هندسه ترجمه عبدالحسین مصحفی
کتاب تئوری و روشهای محاسبه دینامیک سازه حسن مقدم-موسسه بین‌المللی زلزله شناسی
کتاب بررسی روشهای جوشکاری
کتاب روشهای مختلف پوشش دادن توربین های گازی
کتاب تعیین عمق فرسایش و روشهای مقابله با آن در محدوده پایه پل نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب كتاب روشهای سنجش فساد
کتاب بررسی پدیده روانگرایی و روشهای مقابله با آن محمد علی باقری و سعید کوچکی زاد
کتاب روشهای اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیک دیوارآب بندسد کرخه