کتاب جبر خطی

چارلز کرتیس -ترجمه بیژن شمس


حجم: 14 MB

دانلود: 3
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب روشهای عددی در جبر خطی حسین امینی خواه
کتاب گزیده مسائل جبر خطی مسعود نیکوکار
کتاب جبر خطی ک‍ن‍ت ه‍اف‍م‍ن-ری ک‍ن‍زی
کتاب جبر خطی مجرد مورتن کورتیس -ترجمه سید مرتضی میرافضل
جزوه حل تمرین جبر خطی هافمن زیبا اصلی
نمونه سوال مبانی ماتریس ها و جبر خطی
نمونه سوال جبر خطی
کتاب جبر به روش تمرین - گروهها رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی
کتاب مباحثی در جبر ه‍راش‍ت‍ای‍ن -ترجمه ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر ع‍ال‍م زاده
کتاب مبانی جبر محمدمهدی ابراهیمی
کتاب جبر و حساب محمود نصیری
کتاب دستورکار آزمایشگاه کنترل خطی دستور کار
کتاب حل کنترل غیر خطی با متلب مسعود مومن زاده
کتاب تاریخ جبر وان در واردن -ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب حل المسائل کنترل خطی بنجامین کو
کتاب نخستین درس در جبر مجرد - هیگینز هیگینز -ترجمه رجب زاده مقدم
کتاب مسائل برگزیده در جبر ناصر عزیزی
کتاب جبر به روش تمرین - حلقه، میدانها و مدولها رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی