کتاب نخستین درس در جبر مجرد - هیگینز

هیگینز -ترجمه رجب زاده مقدم


حجم: 7 MB

دانلود: 4
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب جبر خطی مجرد مورتن کورتیس -ترجمه سید مرتضی میرافضل
کتاب قوانین دادرسی نخستین پلیس ایران
جزوه آنالیز هارمونیک مجرد 1
جزوه آنالیز هارمونیک مجرد 2
کتاب روشهای عددی در جبر خطی حسین امینی خواه
کتاب جبر به روش تمرین - گروهها رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی
کتاب مبانی جبر محمدمهدی ابراهیمی
کتاب گزیده مسائل جبر خطی مسعود نیکوکار
کتاب جبر و حساب محمود نصیری
کتاب تاریخ جبر وان در واردن -ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب مباحثی در جبر ه‍راش‍ت‍ای‍ن -ترجمه ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر ع‍ال‍م زاده
کتاب جبر به روش تمرین - حلقه، میدانها و مدولها رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی
کتاب مسائل برگزیده در جبر ناصر عزیزی
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب استفاده دانشمندان مغرب زمین از جبر و مقابله خیام جلال مصطفوی
کتاب جبر خطی چارلز کرتیس -ترجمه بیژن شمس
کتاب جبر از آغاز تا پایان وال‍ری واس‍ی‍ل‍ووی‍چ-رجمه پرویز شهریاری
کتاب جبر خطی ک‍ن‍ت ه‍اف‍م‍ن-ری ک‍ن‍زی