کتاب نابرابری ها

پرویز شهریاری


حجم: 6 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب نابرابری های هندسی نیکولاس کازارینوف -ترجمه محمدحسن بیژن زاده
کتاب گزیده ای از مسئله های دشوار ریاضی کنستانتین شاخنو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مسئله های ریاضی: آسان، ولی... آ.ای.اوستروسکی، ا.ب.دینکین-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مساله های المپیادهای ریاضی در کشورهای مختلف گروهی از ریاضیدانان-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مسئله های تاریخی ریاضیات واسیلی دیمیتریه ویچ چیستیاکوف -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب تاریخ و فلسفه ریاضی خدیجه احمدی آملی-محمد حسن بیژن زاده
کتاب خلاقیت ریاضی جورج پولیا -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مسائل مسابقات ریاضی با حل کوشچنکو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب 175مسأله منطقی دی یرد بیزام، یانوش هرتسگ-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب آمادگی برای المپیادهای ریاضی واس‍ی‍ل‍ی‍ف و دیگران-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب عددهای اول امیل بورل -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب تئوری اعداد: 250 مسئله حساب واتسلاو سرپینسکی -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مثلثات مستقیم الخط و کروی نووسلو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب سرگرمیهای هندسه پرلمان -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب درباره حد کیریلوف -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ای ری‍اض‍ی ل‍ن‍ی‍ن‍گ‍راد از س‍ال ۱۹۶۱ ب‍ه ب‍ع‍د دیمیتری فومین -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب منحنیها در فضا دونووان جونسون -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب تقارن در جبر بالتیانسکی -ترجمه پرویز شهریاری