--}} سیدعظیم موسوی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
سیدعظیم موسوی

سیدعظیم موسوی

3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.5

نمره

3.5

امتحان

3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی