عباس اسدی

استاد عباس اسدی

4.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

5

امتحان

4

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
ثبت نام اساتید