فرزانه اکرمی

فرزانه اکرمی

1 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

باعث افتخار من بود آشنایی با چنین استاد ماهی


رشته های مرتبط

مدیریت بانکداری

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی فرزانه اکرمی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد فرزانه اکرمی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.