فرزانه اکرمی

فرزانه اکرمی

1 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

باعث افتخار من بود آشنایی با چنین استاد ماهی

1399

رشته های مرتبط

مدیریت بانکداری

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی فرزانه اکرمی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد فرزانه اکرمی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.