محمد بلوکی پله شاهی

استاد محمد بلوکی پله شاهی

5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

عالی وبا آرامش درس میده هر جلسه دو تا سوال میده تا از اینترنت یا کتابی که معرفی کردن پاسخ بدید و باهاشون ۲۰ میشید

سال 1400

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت بیمه
ثبت نام اساتید