محمد بلوکی پله شاهی

محمد بلوکی پله شاهی

5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عالی وبا آرامش درس میده هر جلسه دو تا سوال میده تا از اینترنت یا کتابی که معرفی کردن پاسخ بدید و باهاشون ۲۰ میشید


رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد محمد بلوکی پله شاهی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.