عبدالرحیم اصلی

استاد عبدالرحیم اصلی

1.4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.3

نمره

1.8

امتحان

1.5

اخلاق

1

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • معماری کامپیوتر
  • مهندسی برق
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید