کاظم سعیدپور

کاظم سعیدپور

3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.5

نمره

2.3

امتحان

2.8

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر