کاظم سعیدپور

کاظم سعیدپور

2.9 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.3

امتحان

2.7

اخلاق

3.3

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شیمی

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار