کاظم سعیدپور

استاد کاظم سعیدپور

2.9 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.3

امتحان

2.7

اخلاق

3.3

میانه نمرات

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

به عنوان کسی که باهاش کلاس داشتم بدترین استاد معارف دانشگاه تهران جنوبه با اختلاف زیاد نسبت به بقیه

سال 1401

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی برق
  • مهندسی کامپیوتر
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید