مهدی مددخانی

استاد مهدی مددخانی

ارزیابی نشده استاد تایید شده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

درباره استاد مهدی مددخانی

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان

نظرات

بدون نظر
ثبت نام اساتید