مهدی مددخانی

مهدی مددخانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

درباره استاد:

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر