مهدی مسجدی

مهدی مسجدی

3.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.3

امتحان

5

اخلاق

2.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

یکم خشن و سخت برخورد هستن. ولی اگر پایان ترم خوب و با رعایت قوانین قرائت بخونی نمره خوب میگیری. امتحان کتبی هم فوق العاده آسون


رشته های مرتبط

حسابداری

مهندسی برق

مهندسی عمران