مهدی مسجدی

مهدی مسجدی

3.6 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

3.6

امتحان

4.2

اخلاق

2.8

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

اخلاق عالیه تدریس عالیه نمره دهی عالیه حرف نداره بی نظیره کلا


یکم خشن و سخت برخورد هستن. ولی اگر پایان ترم خوب و با رعایت قوانین قرائت بخونی نمره خوب میگیری. امتحان کتبی هم فوق العاده آسون


رشته های مرتبط

حسابداری

مهندسی عمران

مهندسی برق

مدیریت کسب کارها کوچک