سکینه مالمیر

سکینه مالمیر

5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد خوبی هستن هم از لحاظ تدریس و امتحان و هم اخلاق و احترام متقابل پیشناهاد میکنم بردارید باهاش


عالی اگه بود حتما بردارین


رشته های مرتبط

مهندسی عمران

مدیریت مالی

مدیریت دولتی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سکینه مالمیر را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.