سمیه عسگری

سمیه عسگری

3.8 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.4

نمره

3.8

امتحان

3.7

اخلاق

4.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عالیه


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی عمران

میکروبیولوژی

علوم کامپیوتر

شيمي كاربردي