محمود شاهی

محمود شاهی

3.9 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.4

نمره

3.4

امتحان

3.8

اخلاق

5

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی برق الکترونیک