مژگان حاجی مرادی

استاد مژگان حاجی مرادی

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.5

امتحان

3.8

اخلاق

3.8

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

درس دادنشون عالیه و با حوصله و صبور هستند در حل تمرین و آموزش

سال 1401

رشته های مرتبط

  • حسابداری
  • مدیریت عمومی
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
ثبت نام اساتید