مژگان حاجی مرادی

مژگان حاجی مرادی

3.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.7

نمره

3

امتحان

3.3

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت عمومی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی مژگان حاجی مرادی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مژگان حاجی مرادی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.