ناصر آزاد

ناصر آزاد

2.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

2

اخلاق

2.5

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

آقای دکتر آزاد استاد خیلی خوبی هستند کنفرانس و امتحان میان ترم هم دارن


رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت بازرگانی