ناصر آزاد

استاد ناصر آزاد

2.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

2

اخلاق

2.5

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

آقای دکتر آزاد استاد خیلی خوبی هستند کنفرانس و امتحان میان ترم هم دارن

سال 1398

رشته های مرتبط

  • حسابداری
  • مدیریت بازرگانی
ثبت نام اساتید