نوروز نوراله زاده

نوروز نوراله زاده

3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

1

نمره

4

امتحان

3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی مالی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی نوروز نوراله زاده در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نوروز نوراله زاده را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.