فاطمه امینی نجفیان

استاد فاطمه امینی نجفیان

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

4

امتحان

3.8

اخلاق

4

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

حضرت عشق!! بسیار دوست داشتنی ♥♥♥

سال 1397

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید