زهرا مقیمی

زهرا مقیمی

4.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.7

امتحان

4.3

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد عالی از جهت اخلاقی تحقیقات کلاسی نمره دارد. امتحان ۱۳ نمره تستی بود که یک چهارم نمره منفی داشت!!!! ۳ نمره هم تشریحی هم جزوه میدن هم یه بخش کمی از کتاب هست.


رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار