زهرا مقیمی

استاد زهرا مقیمی

4.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.7

امتحان

4.3

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

استاد عالی از جهت اخلاقی تحقیقات کلاسی نمره دارد. امتحان ۱۳ نمره تستی بود که یک چهارم نمره منفی داشت!!!! ۳ نمره هم تشریحی هم جزوه میدن هم یه بخش کمی از کتاب هست.

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید