زهرا جعفری پورساتیچ

زهرا جعفری پورساتیچ

3.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

5

امتحان

3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات