--}} ثمینه محسنی نیا - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
ثمینه محسنی نیا

ثمینه محسنی نیا

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو به طور جزوه ای که دارند تدریس میکنند و امتحان او درسطح جزوه درسی میباشد میان ترم ایشان از 5 نمرست امتحان پایانی 14 نمره است و 1 نمره هم ارفاق برای دانشجو در نظر گرفته شده است میزان قبولی ایشان95 درصد میباشد.

1396