ثمینه محسنی نیا

استاد ثمینه محسنی نیا

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو به طور جزوه ای که دارند تدریس میکنند و امتحان او درسطح جزوه درسی میباشد میان ترم ایشان از 5 نمرست امتحان پایانی 14 نمره است و 1 نمره هم ارفاق برای دانشجو در نظر گرفته شده است میزان قبولی ایشان95 درصد میباشد.

سال 1396

ثبت نام اساتید