مهسا انتظاری

استاد مهسا انتظاری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد جزوه کامل و دقیقی را تدریس میکنند و حضور و غیاب برایشان از اهمیت چندانی برخوردار نیست فعالیت کلاسی تاثیر گذار در نمره پایانی میباشد امتحان میانترم از 5 نمره که الزامی نیست و فقط امتیازی برای نمره پایانی محسوب خواهد شد

سال 1396

ثبت نام اساتید