محسن نوروزی

استاد محسن نوروزی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و جزوه بسیار مختصر و مفیدی تدریس میکنند حضور و غیاب برایشان اصلا اهمیت ندارد کوئیز های پی در پی از هر فصل برای یادگیری بهتر درس در برنامه ایشان است امتحان پایانی از جزوه میباشد.

سال 1396

ثبت نام اساتید