ایمان قلی زاده میدانی

استاد ایمان قلی زاده میدانی

3.7 (25 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3.6

امتحان

3.4

اخلاق

3.8

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
  • مهندسی عمران
  • مهندسی صنایع
ثبت نام اساتید