--}} ایمان قلی زاده میدانی - استاد شناسی | کالج
ایمان قلی زاده میدانی

ایمان قلی زاده میدانی

3.7 (25 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3.6

امتحان

3.4

اخلاق

3.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مهندسی عمران

مهندسی صنایع