مولود غیوران

استاد مولود غیوران

2.6 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

3.3

امتحان

3.5

اخلاق

1.7

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

نمره پایین گرفتم.

سال 1396

رشته های مرتبط

  • نقشه کشی
  • مهندسی برق
  • مهندسی عمران
  • مهندسی نفت
  • electrical engineering
ثبت نام اساتید