--}} مولود غیوران - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
مولود غیوران

مولود غیوران

2.6 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

3.3

امتحان

3.5

اخلاق

1.7

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

نمره پایین گرفتم.

1396

رشته های مرتبط

نقشه کشی

مهندسی برق

مهندسی عمران

مهندسی نفت

electrical engineering