فائزه درمان

استاد فائزه درمان

3.1 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

2.8

اخلاق

3.5

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • حسابداری
  • مدیریت مالی
  • حقوق
ثبت نام اساتید