فائزه درمان

فائزه درمان

3.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.7

نمره

3.7

امتحان

3.3

اخلاق

4

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

حسابداری

حقوق

مدیریت مالی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی فائزه درمان در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد فائزه درمان را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.