بلال کریمی

استاد بلال کریمی

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

حضور و غیاب برایش از اهمیت بالایی بر خوردار است که 4 نمره پایانی از طریق حضور و غیاب میباشد فعالیت کلاسی در نمره پایانی موثر است تدریس ایشان از روی جزوه میباشد امتحان ایشان از روی جزوه میباشد و از 16 نمره میباشد

سال 1396

رشته های مرتبط

  • رباتیک
  • حسابداری
ثبت نام اساتید