--}} بلال کریمی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
بلال کریمی

بلال کریمی

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حضور و غیاب برایش از اهمیت بالایی بر خوردار است که 4 نمره پایانی از طریق حضور و غیاب میباشد فعالیت کلاسی در نمره پایانی موثر است تدریس ایشان از روی جزوه میباشد امتحان ایشان از روی جزوه میباشد و از 16 نمره میباشد

1396

رشته های مرتبط

رباتیک

حسابداری