آرزو حیدری

آرزو حیدری

4.4 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.7

نمره

3.9

امتحان

4.3

اخلاق

4.6

میانگین نمره

19.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

از نظر همه چیز عالی هستن واقعا در رشته خودشون استاد هستن باید با کلاس پیش برید و تمرین کنید


بسیار عالی


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

برق - مهندسی مخابرات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار