بابک توکلی فرد اهری

استاد بابک توکلی فرد اهری

2.9 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

3.7

امتحان

2.7

اخلاق

2.7

میانه نمرات

19

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی برق قدرت
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید