مجتبی تیمورتاش

مجتبی تیمورتاش

3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

2.5

امتحان

3

اخلاق

3.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

Assignment problem

آموزش زبان

مهندسی برق

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار