مجتبی تیمورتاش

مجتبی تیمورتاش

3.4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

2.8

امتحان

3.4

اخلاق

3.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

Assignment problem

مهندسی برق

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار