--}} مجتبی تیمورتاش - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
مجتبی تیمورتاش

مجتبی تیمورتاش

3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

2.5

امتحان

3

اخلاق

3.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

Assignment problem

مهندسی برق

آموزش زبان