مجتبی تیمورتاش

استاد مجتبی تیمورتاش

3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

2.5

امتحان

3

اخلاق

3.2

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی شیمی
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • Assignment problem
  • مهندسی برق
  • آموزش زبان
ثبت نام اساتید